Κοίλη Γη

Εξωπολιτικά μηνύματα που σχετίζονται με όντα που κατοικούν στον κοινό μας πλανήτη Γη κάτω από την επιφάνεια του. Αναφορές αρχαίων υπόγειων συγκροτημάτων.