Εξωπολιτική

Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει όχι μόνο αυτό που συμβαίνει με τους γείτονές μας, αλλά και τι συμβαίνει πάνω από τα κεφάλια μας.