Εσωτερικό Σύμπαν

Μια γρήγορη ματιά στο εσωτερικό μας θα μας πει συχνά τι πραγματικά είμαστε και τι φέρνουμε με τη ζωή μας για την τύχη.