Το Ευαγγέλιο του Σίμωνα και του Πέτρου: Ο Ιησούς ήθελε να σταυρωθεί

17270x 12. 06. 2019 Αναγνώστης 1
3ο Διεθνές Συνέδριο Sueneé Universe

V Petrově evangelium vypráví, že Římané jsou překvapivě sympatičtí jedinci a Ježíš prý na kříži vůbec netrpěl. Nejzávažnější rozdíl oproti zaběhnuté interpretaci je v tom, jak on – co by přímý svědek události – líčí průběh samotného procesu zmrtvýchvstání.

Η ερμηνεία του είναι μοναδική, διότι όλες οι υπάρχουσες Βιβλίες μιλούν μόνο για το αποτέλεσμα, όχι για την ίδια τη διαδικασία. Έτσι, η επίσημη εκδοχή λέει: ο τάφος ήταν άδειος, αλλά δεν αναφέρουν ούτε το ίδιο το γεγονός.

Η αφήγηση του Πέτρου αρχίζει με το 3. το πρωί του θανάτου του Ιησού, όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες φρουρούν τον τάφο του πεσμένου Μεσσία.

Hrobka se otevřela a ti vojáci to viděli, neboť u ní drželi stráž. A zatím, co se snažili vysvětlit si, cože to vlastně viděli, spatřili vycházet z hrobky tři muže.

Δύο άντρες υποστήριζαν το τρίτο στη μέση. Πιθανώς ο Ιησούς. Στη συνέχεια ήρθε μια βαθιά φωνή:

  • Προκήρυξαν. Κηρύξατε σε εκείνους που κοιμούνται;
  • Έτος

Zmrtvýchvstání končí tím, že přímí svědkové pozorují, jak tři bytosti stoupají k nebesům jako mrak světla (záře). Evangelium pak končí větou ve smyslu:

Αυτή είναι η μαρτυρία του Simon Peter, ο οποίος ήταν ο άμεσος μάρτυρας.

Η ηλικία του ίδιου του κειμένου δεν είναι απολύτως βέβαιο. Η επίσημη χρονολόγηση πέφτει στο 7. αιώνα μ.Χ. Υπάρχουν άλλα αποσπάσματα κειμένων που αναφέρονται στην πατρότητα του Πέτρου. Ωστόσο, η ηλικία τους καθορίζεται μέχρι το 500 CE, οπότε η άμεση συγγραφική του μορφή φαίνεται απίθανη.

V roce 2006 byl zveřejněn text, který je označován jako Jidášovo evangelium. Nejde o oficiálně uznávaný text, neboť obsahuje pasáže, které říkají, že Jidáš byl přemluven Ježíšem k tomu, aby přivedl Římany. Ježíš v něm tvrdí, že Jidáš je ze všech apoštolů tím nejmoudřejším, neboť jemu se dostává osvícení. Jidáš je tím jediným, kdo skutečně chápe podstatu Ježíše.

Ježíš v Jidášově evangeliu říká, že Jidáš dodá Římanům pouze jeho fyzické tělo. On sám ukřižování unikne a vrátí se do království ducha. Z toho někteří dovozují, že text má gnostické kořeny. Podle stáří papyrusu řadí dokument do období kolem 280 CE. Tedy nejde opět o přímé svědectví Jidáše.

Z obou textů je patrné, že tu byl a stále je ideologický rozpor mezi tím, jak mají být některé historické(?) události chápány. Dnešní podoba Bible je kompilací textů, které byly schváleny na Nikajském koncilu v roce 325 CE císařem Konstantinem. Jde tedy o politicky korektní text poplatný své době.

Η άποψή σας για τη Βίβλο

Δείτε τα αποτελέσματα

Μεταφόρτωση ... Μεταφόρτωση ...

YouTube Live Streaming 12.6.2019 20: 30

Σας προσκαλούμε σε μια ζωντανή εκπομπή. Υπάρχουν ιστορικές, φιλοσοφικές και θεολογικές συζητήσεις για τη φύση του Ιησού. Είτε ο πραγματικός χαρακτήρας ήταν ιστορικός αριθμός είτε ένας ιστορικός μύθος που αποτελείται από μια σειρά από ιστορίες που αποδίδονται σε ένα πλασματικό χαρακτήρα ...

Παρόμοια άρθρα

γράψετε ένα σχόλιο