Ίχνη του πολιτισμού των αρχαίων θεών

8 11. 11. 2023
6ο διεθνές συνέδριο εξωπολιτικής, ιστορίας και πνευματικότητας

Πριν από το 12 500, η Γη έχει υποστεί παγκόσμια καταστροφή που έχει σβήσει από τον πολιτισμό της επιφάνειας στη χώρα, το στάδιο ανάπτυξής του οποίου έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό το στάδιο του σύγχρονου πολιτισμού. Αυτή η καταστροφή αναφέρεται στους μύθους και τους θρύλους πολλών εθνών όπως η πλημμύρα του κόσμου.

Παρόμοια άρθρα