Ιστορία της Ινδίας

Η ινδική ιστορία, σε αντίθεση με τη δυτική, δεν χαρακτηρίζεται από χριστιανική πολιτική λογοκρισία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να διαβάσουμε για γεγονότα που είναι αρκετά χιλιάδες χρόνια παλιά. Μπορούμε επίσης να μάθουμε για την αλληλεπίδραση του λεγόμενου δυτικού κόσμου με τον ινδικό κόσμο - όπου πολλοί άνθρωποι περπατούσαν σοφός μάθετε.