Γίγαντες

Στους θρύλους πολλών εθνών, σε ιστορικά έγγραφα και σε αρχαιολογικές ανακαλύψεις, βρίσκουμε σημάδια ύπαρξης ανθρωποειδών πλάσματα που μας ξεπέρασαν στο παρελθόν από το μέγεθος και τη δύναμή τους.

Ο Χριστιανισμός που επηρεάζεται από τον κόσμο είναι η πιο διάσημη μορφή του Γολιάθ. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχαν ακόμα μεγαλύτερα όντα.

Το ίδρυμα Smithsonian φροντίζει για το τέλος του 19. αιώνα μαζική καταστροφή των σκελετικών υπολειμμάτων ενός άγνωστου πολιτισμού περισσότερο από τα 3 μέτρα των ψηλών όντων που κατοικούσαν στον αρχαίο πρεσόν της Βόρειας Αμερικής.

Σαν να μην ήθελε κάποιος να ξέρει την αλήθεια…