Ψεύτικη επίθεση σημαίας

Λειτουργία κάτω από μια ψεύτικη σημαία ή ψεύτικη σημαία (Αγγλικά λειτουργία εσφαλμένης σημαίας ή ψεύτικη σημαία), τελικά πράξεις ξένης σημαίας είναι μια μυστική επιχείρηση υπό την ηγεσία μιας κυβέρνησης, εταιρείας ή άλλου οργανισμού που έχει σχεδιαστεί για να φαίνεται ότι γίνεται από κάποιον άλλο. Το όνομα προέρχεται από μια στρατιωτική αντίληψη πετώντας ψεύτικο χρώμα, Ή χειρουργική επέμβαση εκτελείται σε άλλες (εθνικές) χρώματα από εκείνες που η σημαία της πατρίδας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις ψευδή σημαία δεν περιορίζονται σε στρατιωτική αντιπαράθεση και μπορεί να γίνει στο δημόσιο τομέα και σε καιρό ειρήνης, για παράδειγμα. Στις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών. [Πηγή: Wiki]