Διαφανής χρηματοδότηση του Sueneé Universe

Ο διακομιστής ειδήσεων Sueneé Universe λειτουργεί από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό από τις 03.2019 Suene Universe, zs Αυτός ο οργανισμός βασίζεται στη διαφάνεια, στις δίκαιες συναλλαγές και στη λήψη αποφάσεων για σημαντικές δραστηριότητες με κοινή συναίνεση. τιμούμε Βασικός Χάρτης Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, ιδίως το δικαίωμα στη δική του γνώμη και την ελευθερία του λόγου.

Σε αυτή τη σελίδα δημοσιεύουμε Ετήσιες Εκθέσεις για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Ετήσιες αναφορές

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται κυρίως από δωρεές χορηγών μέσω διαφανών λογαριασμών (CZK, EUR) και δωρεές θαυμαστών μέσω του έργου Suenee Universe. Είμαστε ένα ανεξάρτητο μέσο που δεν έχει δεχτεί κανένα δώρο από κανένα εθνικό ή υπερεθνικό κυβερνητικό οργανισμό ή εταιρεία.