Ιστορία της Ινδίας

Η ιστορία της Ινδίας, σε αντίθεση με τη δυτική ιστορία, δεν χαρακτηρίζεται από χριστιανική πολιτική λογοκρισία. Επομένως, μπορούμε να διαβάσουμε γεγονότα δεκάδων χιλιάδων ετών. Μπορούμε επίσης να μάθουμε την αλληλεπίδραση του λεγόμενου δυτικού κόσμου με τον Ινδικό κόσμο - όπου πήγαν πολλοί σοφός μάθετε.