Προερχόμενο κρανίο

Οι περισσότερες πληροφορίες για άλλα όντα που έχουν κατοικήσει σε αυτόν τον πλανήτη μαζί με ανθρώπους στο παρελθόν ήταν στην επιφάνεια του δικαστηρίου των μέσων ενημέρωσης. Η χαρακτηριστική τους εμφάνιση συνδέεται με μια επιμήκη κρανιακή κοιλότητα και τις διευρυμένες καμάρες των ματιών. Η προέλευσή τους είναι ακόμη ασαφής. Ο κύριος χώρος των σκελετικών υπολειμμάτων βρίσκεται στον Παράκα της Αμερικής. Μια μικρότερη ομάδα ήταν επίσης στην Αίγυπτο.