Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Ken Johnston καταγγέλλων της NASA

Υπάρχουν άρθρα 2 σε αυτή τη σειρά
Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Ken Johnston καταγγέλλων της NASA

Αυτή είναι η ιστορία του Ken Johnston, του αρχειοθέτη της NASA, του φυσητή Whistle, ενός ανθρώπου που αποκάλυψε την κουρτίνα που κρύβει το σκηνικό κάποιων μυστικών δραστηριοτήτων της NASA.