Εκδότης

Παροχέας και εκδότης της ιστοσελίδας:

είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση:

Suene Universe, zs
ID: 07970161

Mattioli 5
10600 - Πράγα 10

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: redakce <zavinac> suenee.cz
τηλέφωνο: + 420-228226309